یادمان رفت بنگاریم

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


چن روز پیش تو خوابگاه خوابیده بودم . ساعت نه ده یه لحظه با آلارم مثانه ام بیدار شدم و از شدت خوابالودگی محل ندادم و خوابیدم . یه خواب دیدم که آخرش یه خانوم   خیلی پریشون  و فکر کنم تقریبا داشت گریه میکرد دوید سمتم.گفت یه خواهشی دارم  ازت. داشتم شگفت زده و دستپاچه نگاش میکردم  که یقه ام رو گرفت و گفت برو دستشویی. یاد فیلم اینسپشن افتادم ، کاملا  مشخص بود مثانه بیچاره ام یه مامور اجیر کرده که رویامو دستکاری کنه تا پیامش از لایه ی ستبر و نفوذناپذیر کوالاییت   رد شه و باعث ایجاد واکنش بشه. 


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای